W ramach rehabilitacji kompleksowej wykonujemy terapię manualną metodami (np. Kaltenborn, Maitland, Muligan), terapię PNF, terapię punktów spustowych, terapię manualną tkanek miękkich, ćwiczenia indywidualne w zależności od zaleceń fizjoterapeuty, a także zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże.

Terapia manualna metodą Kaltenborna
Kaltenborn - jest to metoda postępowania fizjoterapeutycznego opracowana przez dwóch norweskich fizjoterapeutów. Przedstawili oni całościowy system badania i leczenia pacjentów z ortopedycznymi dysfunkcjami narządu ruchu. Precyzyjne badanie umożliwia zastosowanie konkretnego leczenia. Za pomocą specjalistycznych testów manualnych można np. dokładnie stwierdzić czy źródłem bólu jest zbyt napięty mięsień, uciśnięty nerw, czy też zmieniony chorobowo staw. W inny sposób leczy się nadmiernie napięty lub skrócony mięsień, uciśnięty nerw lub zdegenerowany staw. Rodzaj zmienionej chorobowo struktury pozwala na określenie i użycie specyficznej techniki manualnej. Metodą Kaltenborna można leczyć dolegliwości kończyn takie jak: ból spowodowany uszkodzeniem mięśni, ich ścięgien oraz ich przyczepów do kości, ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawów, stany pourazowe i po zabiegach ortopedycznych w obrębie kości, stawów, więzadeł, mięśni, sztywność stawów – z powodu unieruchomienia (gips), zwyrodnienia oraz dolegliwości kręgosłupa takie jak: ból związany z chorobą dyskową (uszkodzenie krążka międzykręgowego, wypukliny i przepukliny krążka), ból promieniujący do kończyn związany z uciskiem i podrażnieniem korzeni nerwowych (tzw. zapalenie korzonków nerwowych), ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawów międzykręgowych , ból spowodowany wzmożonym napięciem mięśni, sztywność spowodowana przykurczem lub zablokowaniem stawów międzykręgowych i krzyżowo-biodrowych, odkręgosłupowe bóle głowy. Dodatkowo stosowanie technik rehabilitacyjnych metodą Kaltenborna pomaga w przygotowaniu uszkodzonych narządów do planowanych zabiegów operacyjnych np. wymiana stawów (endoprotezy) oraz usprawnianie po wykonanej operacji.

Terapia manualna metodą Mulligana
Mulligan - nowatorskie podejście twórcy metody – Briana Mulligana polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Według autora, niektóre urazy narządu ruchu prowadzą do drobnych niezgodności w ustawieniu stawów, powodując ograniczenia w wykonaniu prawidłowego ruchu. Podstawowe zasady terapii wg Mulligana to: bezbolesne wykonanie technik terapeutycznych, natychmiastowy efekt zastosowanej terapii, długotrwała poprawa uzyskana w wyniku zastosowanej terapii.

Terapię Mulligana stosuję się dla pacjentów;
z ograniczeniem ruchomości i/lub bólem występującym przy ruchach kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego
Z ograniczeniem ruchomości i/lub bólem występującym w stawach kończyny górnej i dolnej
Z takimi schorzeniami jak: łokieć tenisisty, golfisty, zapalenie stożka rotatorów
Po urazach takich jak inwersyjne skręcenie kostki
Z problemami takimi jak: bóle głowy, migreny, zawroty i nudności
Z hipomobilnością (dotyczy zwłaszcza osób starszych)

Terapia PNF
Terapia PNF - to metoda usprawniania, polegająca na torowaniu nerwowo-mięśniowym. Jej podstawą jest ponowna nauka, tzw. reedukacja motoryczna, stosowana w treningu rozwijającym neuromotorykę, w celu poprawy funkcji ruchowych i ułatwienia maksymalnego skurczu mięśni oraz odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku urazu lub choroby.

Terapia punktów spustowych
Terapia punktów spustowych - celem terapii jest uwolnienie się od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych. Punkty spustowe są to wrażliwe miejsca w mięśniach o wzmożonym napięciu, które są bolesne pod wpływem ucisku i powodują ból promieniujący oraz inne objawy w obszarach ciała odległych od miejsca drażnienia.

Terapia manualna tkanek miękkich
Terapia manualna tkanek miękkich polega na wykorzystaniu zbioru różnych technik manualnych stosowanych przez fizjoterapeutę, mających na celu usunięcie napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego. Do metod tych zaliczamy m.in. techniki energizacji mięśni, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, techniki aktywnego rozluźniania i terapię punktów spustowych.

Zapraszamy serdecznie do naszego Centrum Medycznego Alpejska.