Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, znane również jako ”reumatyzm” kojarzą się z późnym wiekiem oraz trybem życia i rodzajem pracy sprzyjającym przeciążeniom pewnych stawów lub grup mięśni. Dolegliwości występują częściej u kobiet, a fakt, że aż 60% osób powyżej 35. roku życia skarży się na rozmaite bóle stawowe, nasunął koncepcję, że zmiany zwyrodnieniowe to nie tylko efekt starzenia się tkanek składających się na strukturę stawu, lecz konsekwencja bardziej skomplikowanych zjawisk uzasadniających nazwanie ich chorobą. Stąd powszechne dziś określenie: choroba zwyrodnieniowa stawów, czyli osteoarthritis lub osteoarthrosis.
W działaniu fizjoterapeutycznym najważniejsza jest kinezyterapia. Ważna jest profilaktyka i przekazywanie choremu odpowiedniej wiedzy. Kluczem do sukcesu jest działanie przeciwbólowe, farmakologiczne i fizykalne.

Fizykoterapia:

Celem zabiegów fizykoterapeutycznych jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, działanie przeciwzapalne i zmniejszenie napięcia mięśni. Do najczęściej stosowanych zabiegów należą: światłolecznictwo (laseroterapia, naświetlanie promieniami IR), zabiegi z wykorzystaniem zimna (krioterapia miejscowa), hydroterapia (masaż wirowy), pole elektromagnetyczne (diatermia krótkofalowa), magnetoterapia (pole magnetyczne niskiej częstotliwości), elektroterapia (prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, jonoforeza, TENS, prądy Träberta) oraz ultradźwięki i fonoforeza (wprowadzanie leku do tkanek za pomocą fal ultradźwiękowych).

 

Kinezyterapia (leczenie ruchem):

Odpowiednio dobrane ćwiczenia zwiększają zakres ruchu w stawie, wzmacniają otaczające go mięśnie i utrzymują maksymalną bezbolesną ruchomość stawów, zapobiegają również przykurczom stawowym pomagając spowolnić postępowanie choroby. Szczególne znaczenie mają tutaj ćwiczenia w odciążeniu. Program ćwiczeń powinien być wdrażany pod okiem rehabilitanta i kontynuowany w domu. Osoby, które ćwiczą regularnie, mają mniej dolegliwości bólowych i funkcjonują lepiej niż nieaktywni. Należy również zaznaczyć, że unieruchomienie nawet na niezbyt długi okres może doprowadzić do zaostrzenia choroby i do ostatecznego efektu choroby zwyrodnieniowej czyli usztywnienia stawu w pozycji wymuszonej. Należy zredukować masę ciała, unikać jednostajnych przeciążeń zwłaszcza w skrajnych pozycjach chorego stawu (pełne zgięcie czy wyprost).

Centrum Medyczne Alpejska oferuje wszystkie wyżej wymienione zabiegi stosowane w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów, zgodnie z CENNIKIEM usług.