Co to jest POChP?
Przewlekła obturacyjna choroba płuc charakteryzuje się słabo odwracalnym, postępującym zmniejszeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Zmniejszenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe odczuwane jest przez pacjenta jako duszność oraz pogorszenie tolerancji wysiłku wykonywanego przez chorego.

Przyczyny POChP
Główną przyczyną choroby jest dym tytoniowy, toteż POChP najczęściej dotyka palaczy. Ciągle dominującą grupą chorych stanowią mężczyźni, aczkolwiek odsetek kobiet wśród pacjentów z POChP rośnie.

Objawy POChP
Głównymi objawami POChP są kaszel z odksztuszaniem, częste infekcje układu oddechowego. Późnym symptomem choroby jest duszność odczuwana nawet przy najmniejszym wysiłku.

Leczenie POChP
Rzucenie palenia jest najprostszym i najpewniejszym sposobem na powstrzymanie rozwoju choroby POChP. Jest to zalecenie na każdym etapie rozwoju choroby. Ważne dla zminimalizowania objawów POChP jest regularne przyjmowanie leków. Podstawową kategorią preparatów stosowanych u pacjentów z POChP są leki rozszerzające oskrzela. Leki stosowane w leczeniu tej choroby podawane są zwykle w postaci preparatów do wdychania tzw. inhalatorów.

Aktywność fizyczna
POChP to choroba, która prowadzi do postępującej niewydolności oddechowo-krążeniowej. Wynikiem tego jest ogromny dyskomfort odczuwany przez chorego w codziennym życiu. Coraz mniejsze wysiłki doprowadzają do coraz większego zmęczenia. Dlatego też ogromne znaczenie ma umiejętność dobierania odpowiedniej aktywności ruchowej do aktualnego stanu ruchowego
i wydolnościowego pacjenta. Wyniki badań potwierdzają, że właściwie dozowana aktywność fizyczna stosowana u chorych pozwala zwiększyć komfort życia. Jednak, aby efekty były widoczne, terapia powinna trwać około 3 miesiące. Codzienne ćwiczenia powodują wzmocnienie mięśni oraz poprawę ogólnej wydolności organizmu. Odpowiedni trening powinien obejmować wszystkie grupy mięśniowe (mięśnie posturalne, oddechowe, kończyn górnych i dolnych). Ćwiczenia należy wykonywać w czasie remisji choroby.

Centrum Medyczne Alpejska oferuje program rehabilitacji pneumologicznej pacjentów z POChP oraz w innych chorobach płuc, opracowywany indywidualnie dla każdego chorego po konsultacji ze specjalistą pneumologiem.