W naszym Centrum Medycznym Alpejska oferujemy szeroki zakres ćwiczeń. Wszystkie proponowane ćwiczenia dobierane są pod kątem indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Dobór ćwiczeń uzależniony jest również od tego, jakie jednostki chorobowe ma leczyć.

Oferujemy następujące rodzaje ćwiczeń w zakresie kinezyterapii:

Ćwiczenia instruktażowe - mają na celu uaktywnienie mięśni i stawów, które nie zostały objęte procesem chorobowym, a także przygotowanie uszkodzonego stawu i uszkodzonej struktury do właściwego funkcjonowania.

Ćwiczenia bierne - to takie w których ruch wykonywany jest przez siłę zewnętrzną (terapeuta, maszyna). Do ćwiczeń biernych kwalifikują się mięśnie, których siła mięśniowa nie pozwala na wykonanie samodzielnego ruchu. Ćwiczenia bierne wykonuje się, gdy mięśnie są niedowładne i porażone, pacjent jest po zabiegach chirurgicznych i po długim unieruchomieniu. Ćwiczenia bierne stosuje się również przy chorobach układu krążenia. Zasadniczym celem tych ćwiczeń jest zamiana ruchu biernego na czynny i przy okazji zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa elastyczności, odzyskanie prawidłowych zakresów ruchomości, stymulacja receptorów czucia głębokiego, poprawa krążenia żylnego i limfatycznego.

Ćwiczenia czynno – bierne – ruch prowadzony jest biernie, a zadaniem pacjenta jest czynne rozluźnienie mięśni w tej części narządu ruchu, która jest ćwiczona. Przyczyną do prowadzenia tego rodzaju ćwiczeń jest nadmierne napięcie mięśni wywołane unieruchomieniem, czy bólem. Wskazania do prowadzenia ćwiczeń czynno-biernych to: stany po chirurgicznych zabiegach rekonstrukcyjnych w narządzie ruchu, choroby reumatoidalne, demineralizacja kości, długotrwałe unieruchomienie.

Ćwiczenia samowspomagane – ćwiczenia samowspomagane znajdują się pomiędzy ćwiczeniami biernymi a ćwiczeniami czynnymi. Wspomaganie ruchu odbywa się poprzez drugą kończynę, która umożliwia osłabionej kończynie wykonać ruch w pełnym zakresie. Celem ćwiczeń samowspomagających jest: odzyskanie prawidłowych zakresów ruchu, poprawa odżywienia tkanek poprzez zwiększenie efektywności pompy mięśniowej, przygotowanie do ćwiczeń czynnych, obniżenie nadmiernego tonusu mięśniowego, zapobieganie negatywnym skutkom unieruchomienia.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu – ćwiczenia wykonywane w sposób samodzielny w warunkach zmniejszenia lub całkowitego zniesienia siły ciążenia ( najczęściej za pomocą podwieszek). Cele ćwiczeń czynnych w odciążeniu: przyśpieszenie powrotu funkcjonalnego mięśni, likwidowanie nieutrwalonych ograniczeń ruchomości, normalizacja napięcia mięśniowego, redukcja dolegliwości bólowych, przełamywanie barier – pacjenci podczas ćwiczeń w odciążeniu nabierają pewności siebie, widząc poprawę w zakresie ruchu oraz możliwość bezbolesnej aktywności.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem - wiczenia czynne w odciążeniu z oporem spełniają  wszystkie założenia ćwiczeń w odciążeniu, dodatkowym czynnikiem jest opór. Najczęściej obciążenie dawkowane jest pod postacią ciężarków w systemach bloczkowo-ciężarkowych, które pozwalają na kształtowanie siły i wytrzymałości mięśniowej. Wskazania: zmiany zwyrodnieniowe w obrębie powierzchni stawowych, osłabiona siła mięśniowa. Celem ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem jest poprawa w zakresie przyrostu siły mięśniowej.

Ćwiczenia czynne wolne - ćwiczenia czynne wolne wykonywane są przez pacjenta (na komendę terapeuty) co wymaga samodzielnej kontroli napięcia mięśniowego, które prowadzi do wykonania ruchu lub intencji ruchu (skurcz izometryczny). Ćwiczenia czynne wolne stosuję się przy osłabionej sile mięśniowej, podwyższonym tonusie mięśniowy, zaburzeniu koordynacji nerwowo-mięśniowej i ograniczeniu zakresu ruchomości. Celami tych ćwiczeń są poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej, zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej oraz poprawa zakresów ruchomości.

Ćwiczenia czynne z oporem - ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjenta przeciwko oporowi zewnętrznemu (ręce terapeuty, taśmy elastyczne, hantle, maszyny oporowe).

Ćwiczenia izometryczne - ćwiczenia izometryczne wykonywane są w sposób samodzielny i polegają na wyzwoleniu skurczu mięśniowego bez zmiany długości włókien mięśniowych (bez intencji ruchu). Ćwiczenia izometryczne zalecane są w przypadkach zaników mięśniowych (osłabiona siła mięśniowa). Celami ćwiczeń izometrycznych są przeciwdziałanie zanikom mięśniowym oraz poprawa siły i wytrzymałości mięśniowej.

Ćwiczenia wspomagane - prowadzone - fizjoterapeuta prowadzi ruch odciążając ćwiczoną kończynę, chory natomiast współdziała w wykonaniu ruchu w miarę swoich możliwości. Ma to na celu wzmocnienie mięśni, odtwarzanie i utrwalanie wzorców ruchowych w przypadku niedowładów. Wskazane są przy osłabieniu siły mięśniowej. Stanowią łącznik pomiędzy grupą ćwiczeń biernych i czynnych.

Ćwiczenia w UGUL – UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego) – specjalna przestrzeń, w której wykonujemy ćwiczenia w odciążeniu, podwieszeniu i wyciągi.

Ćwiczenia w KINESIS – KINESIS to nowoczesny system, zastępujący UGUL służący do ćwiczeń w podwieszeniu oraz treningu stabilizacji ciała, siłowego, równowagi (terapia Sling).

Ćwiczenia manualne dłoni - wiczenia manualne dłoni z wykorzystaniem tablicy do ćwiczeń czynnych i wspomaganych. Zwiększają przede wszystkim ruchomość stawów oraz siłę mięśni dłoni i palców.

Trening oporowy - zwiększa siłę i masę mięśni, wytrzymałość kości oraz metabolizm organizmu. Ćwiczenia oporowe prowadzą do wzrostu siły mięśniowej poprzez zmuszanie ich do większej niż zwykle pracy. Takie nadmierne obciążenie pobudza wzrost drobnych białek wewnątrz każdego mięśnia, które grają ważną rolę w możliwościach mięśnia do wytwarzania siły.

Trening oddechowy - poprawia koordynację oddechu, elastyczność mięśni oddechowych i całego tułowia, w konsekwencji umożliwia nam wydajniejsze oddychanie.

Ćwiczenia na rotorze kończyn górnych i dolnych - rotory do ćwiczeń to specjalistyczny sprzęt medyczny przeznaczony do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych. Szczególnie polecane są pacjentom z niedowładem kończyn spowodowanym np. udarem. Nowoczesna konstrukcja i precyzyjne wykonanie rotorów zespolonych sprawia, że są one bardzo stabilne, posiadają wygodne uchwyty i można z nich korzystać w dowolnym miejscu, zarówno w szpitalu, jak i w domu. Rotory rehabilitacyjne posiadają regulacje oporu, co pozwala na dostosowanie trudności ćwiczenia do kondycji pacjenta.

Ćwiczenia z piłkami terapeutycznymi, z taśmami terapeutycznymi, wolne na materacach, na rowerze rehabilitacyjnym, oraz gimnastyka ogólnorozwojowa.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług w Centrum Medycznym Alpejska.

Ceny zabiegów – ćwiczeń z zakresu kinezyterapii w CMA

ZABIEGI

CENA ZA
1 zabieg

CENA W PAKIECIE
5 zabiegów

CENA W PAKIECIE
10 zabiegów

Ćwiczenia indywidualne

65,00 zł

312,00 zł

585,00 zł

Ćwiczenia w UGUL

35,00 zł

169,00 zł

315,00 zł

Ćwiczenia w KINESIS

55,00 zł

265,50 zł

495,00 zł