Centrum Medyczne Alpejska

Centrum Medyczne Alpejska

ul. Alpejska 4, Warszawa - Anin

(22) 616 34 72

Rehabilitacja w chorobach płuc


aaaZ roku na rok rośnie znaczenie rehabilitacji oddechowej w leczeniu chorych na choroby przewlekłe płuc. Szczególne znaczenie naukowe środowisko medyczne przypisuje rehabilitacji oddechowej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czyli POChP. Według szacunkowych danych na POChP cierpi w Polsce co dziesiąta osoba powyżej 40 roku życia. Chorobą tą zagrożeni są przede wszystkim ludzie, którzy palą papierosy – podobnie jak w raku płuc.
Według rekomendacji międzynarodowych organizacji medycznych opracowanych na podstawie badań naukowych, rehabilitacja oddechowa jest bezwzględnie zalecana w leczeniu chorych na POChP, a jej skuteczność często przewyższa skuteczność leczenia farmakologicznego. Rehabilitacja oddechowa powinna być ponadto stosowana u wszystkich ludzi po zabiegach chirurgicznych w obrębie klatki piersiowej przeprowadzanych z powodu chorób płuc. Rehabilitacja układu oddechowego przynosi ulgę chorym w cierpieniu także w przebiegu innych przewlekłych chorób układu oddechowego.

Podstawowe korzyści wynikające z rehabilitacji oddechowej to:
– szansa na przedłużenie życia,
– zmniejszenie nasilenia kaszlu i duszności,
– zwiększenie zdolności do wysiłku fizycznego,
– poprawa samopoczucia,
– powrót do niezależności w codziennych czynnościach życiowych,
– zmniejszenie poziomu lęku i depresji towarzyszących chorobie płuc,
– mniejsze ryzyko ponownego pobytu w szpitalu z powodu choroby płuc,
– mniejsze uzależnienie od pomocy medycznej,
– szansa na zmniejszenie dawek i liczby przyjmowanych leków,
– szansa na powrót do aktywności zawodowej.