Centrum Medyczne Alpejska

Centrum Medyczne Alpejska

ul. Alpejska 4, Warszawa - Anin

(22) 616 34 72

Ćwiczenia w odciążeniu – UGUL


Uniwersalny Gabinety Usprawniania Leczniczego zwany w skrócie UGUL-em to urządzenie do przeprowadzania indywidualnych ćwiczeń wymagających zmniejszenia siły ciążenia i odciążenia niektórych części ciała pacjenta. Dzięki temu chory ma stworzone lepsze warunki do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, których wykonanie bez odciążenia byłoby dla niego o wiele bardziej trudne, bolesne lub wręcz niemożliwe.
W UGUL-u wykonywane są ćwiczenia: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem oraz ćwiczenia samowspomagane.
Ćwiczenia czynne w odciążeniu pozwalają na utrzymanie pełnego zakresu ruchu w stawach, utrzymanie sprawności czynnościowej mięśni i wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych.
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem umożliwiają osłabionym, zanikającym mięśniom nie tylko przywracanie fizjologicznych ruchów mięśni, lecz również pokonywanie oporu, a więc zwiększanie siły mięśniowej. Wyeliminowanie ciężaru kończyny w UGUL-u stwarza możliwości dawkowania siły oporu, co z kolei jest najlepszą metodą prowadzącą do zwiększenia siły mięśni.
Przy wykorzystaniu systemu bloczków wykonywać można dodatkowo ćwiczenia samowspomagane, czyli takie, w których poruszając jedną grupą mięśni i stawów wspomaga się pracę innej grupy mięśniowej i innych stawów.


Wskazania
– zapobieganie ograniczeniom ruchomości w stawach,
– likwidacja nieutrwalonych ograniczeń w ruchów w stawach,
– brak pełnego zrostu w przypadku złamań,
– deficyt siły mięśniowej uniemożliwiający pokonanie ciężaru własnego kończyny i sił grawitacji,
– nasilona bolesność stawów wynikająca z ich obciążenia oraz degeneracji chrząstki stawowej,
– niedowłady mięśniowe spowodowane schorzeniami neurologicznymi.


Przeciwwskazania

– ostre stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych,
– choroby nowotworowe w obrębie narządów ruchu,
– nieuregulowane nadciśnienie tętnicze,
– inne choroby ogólnoustrojowe dyskwalifikujące pacjenta do wysiłku.