Centrum Medyczne Alpejska

Centrum Medyczne Alpejska

ul. Alpejska 4, Warszawa - Anin

(22) 616 34 72

REHABILITACJA W CHOROBACH PŁUC


Z roku na rok rośnie znaczenie rehabilitacji oddechowej w leczeniu chorych na choroby przewlekłe płuc. Szczególne znaczenie naukowe środowisko medyczne przypisuje rehabilitacji oddechowej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czyli POChP. Według szacunkowych danych na POChP cierpi w Polsce co dziesiąta osoba powyżej 40 roku życia. Chorobą tą zagrożeni są przede wszystkim ludzie, którzy palą papierosy – podobnie jak w raku płuc.
Według rekomendacji międzynarodowych organizacji medycznych opracowanych na podstawie badań naukowych, rehabilitacja oddechowa jest bezwzględnie zalecana w leczeniu chorych na POChP, a jej skuteczność często przewyższa skuteczność leczenia farmakologicznego. Rehabilitacja oddechowa powinna być ponadto stosowana u wszystkich ludzi po zabiegach chirurgicznych w obrębie klatki piersiowej przeprowadzanych z powodu chorób płuc. Rehabilitacja układu oddechowego przynosi ulgę chorym w cierpieniu także w przebiegu innych przewlekłych chorób układu oddechowego.

 

 

Podstawowe korzyści wynikające z rehabilitacji oddechowej to:
– szansa na przedłużenie życia,
– zmniejszenie nasilenia kaszlu i duszności,
– zwiększenie zdolności do wysiłku fizycznego,
– poprawa samopoczucia,
– powrót do niezależności w codziennych czynnościach życiowych,
– zmniejszenie poziomu lęku i depresji towarzyszących chorobie płuc,
– mniejsze ryzyko ponownego pobytu w szpitalu z powodu choroby płuc,
– mniejsze uzależnienie od pomocy medycznej,
– szansa na zmniejszenie dawek i liczby przyjmowanych leków,
– szansa na powrót do aktywności zawodowej.

 

 

li Program rehabilitacji oddechowej dla chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
li Program rehabilitacji oddechowej dla chorych przed i po zabiegach na klatce piersiowej
li Program rehabilitacji oddechowej dla chorych po urazach klatki piersiowej
li Program rehabilitacji oddechowej dla chorych po zapaleniach płuc
li Program rehabilitacji oddechowej dla chorych po zapaleniach opłucnej
li Program rehabilitacji oddechowej dla chorych na nowotwory klatki piersiowej
li Indywidualnie dobierane programy rehabilitacji oddechowej dla chorych z innymi schorzeniami klatki piersiowej