Centrum Medyczne Alpejska

Centrum Medyczne Alpejska

ul. Alpejska 4, Warszawa - Anin

(22) 616 34 72

Tomasz Targowski


zdjęcie_kopiaTTx prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc.


Członek zespołu Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON ul. Szaserów 128 w Warszawie. Zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych, układu oddechowego: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), astma oskrzelowa, gruźlica, mukowiscydoza, odma płucna, pylica płuc, zapalenie oskrzeli i płuc, sarkoidoza.