Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) jest częstym uszkodzeniem stawu kolanowego. Towarzyszy mu niestabilność, wrażenia „uciekania”, połączone często z podwichnięciem powierzchni stawowych. Jeśli takie sytuacje powtarzają się – wskazany jest zabieg chirurgiczny. Rehabilitacja jest nieodłącznym elementem postępowania po rekonstrukcji ACL. Dzięki rozwojowi techniki przeszczepów, ich mocowań, a także wiedzy w zakresie fizjoterapii okres powrotu do pełnej sprawności jest krótszy. Należy pamiętać, że optymalny program oparty powinien być na znajomości procesu gojenia tkanek i powrotu funkcji kolana. Co więcej, każdorazowo powinien być dostosowany do pacjenta, a także techniki operacyjnej, współistniejących urazów, powikłań, rodzaju sportu a także indywidualnego przebiegu gojenia.

Nie jest prawdą, że w przypadku uszkodzeń i rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego rehabilitacja powinna rozpocząć dopiero po zabiegu. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest zabiegiem planowanym można się do niej przygotować. Dzięki właściwie dobranym ćwiczeniom wykonywanym przed operacją można uniknąć powikłań po zabiegu oraz ułatwić powrót prawidłowej funkcji kończyny.

W okresie przedoperacyjnym główną uwagę zwraca się na odzyskanie pełnej ruchomość stawu kolanowego oraz przywrócenie właściwego wzorca chodu. Należy także pozbyć się obrzęku oraz wzmocnić mięśnie kończyny operowanej, a w szczególności głowę przyśrodkową mięśnia czworogłowego. Okres przedoperacyjny to także czas na przygotowanie do okresu pooperacyjnego, co obejmuje min. naukę chodzenia o kulach.

Ponieważ więzadło krzyżowe przednie kolana zawiera dużą ilość proprioreceptorów, jego uszkodzenie powoduje zaburzenia czucia ze struktur wewnętrznych, czyli tzw. czucia głębokiego. Aby odtworzyć powyższe elementy, program rehabilitacyjny powinien zawierać wiele ćwiczeń propriorecepcji (czucia głębokiego). Początkowo są to ćwiczenia na niestabilnym podłożu lub staniu jednonóż, w późniejszym okresie ćwiczenia czucia głębokiego powinny przyjmować formy bardziej dynamiczne zbliżone do aktywności sportowej.

Pełna przebudowa przyczepu z odtworzeniem czucia proprioreceptywnego trwa około 12 miesięcy, dlatego po ukończeniu półrocznego planu usprawniania pacjenci powinni kontynuować ćwiczenia w szczególności siłowe i propriorecepcji.

Zapraszamy serdecznie do Centrum Medycznego Alpejska na rehabilitację dla pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL).
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.