Centrum Medyczne Alpejska

Centrum Medyczne Alpejska

ul. Alpejska 4, Warszawa - Anin

(22) 616 34 72

FIZYKOTERAPIA


li ELEKTROTERAPIA
Prądy diadynamiczne (DD) – Są to prądy o niskiej częstotliwości. Powstają w wyniku prostowania prądu zmiennego o częstotliwości 50 Hz. Znanych jest 6 rodzajów prądów diadynamicznych: DF, MF, CP, LP, RS i MM….
Prądy interferencyjne – Nemeca – Są to prądy o średniej częstotliwości. W lecznictwie wykorzystuje się prądy interferencyjne o częstotliwości ok. 4000 Hz. Prądy interferencyjne powstają w wyniku nakładania się (interferencji) w tkankach dwóch prądów przemiennych…
Galwanizacja – Jest zabiegiem elektro-leczniczym, w którym wykorzystuje się prąd stały. Prąd galwaniczny działa przeciwbólowo, rozszerza naczynia krwionośne, ułatwia usuwanie produktów przemiany materii z komórek…
Przeskórna stymulacja prądami TENS – To przezskórna elektryczna stymulacja nerwów – metoda elektroterapii wykorzystująca prądy impulsowe małej częstotliwości wytwarzane przez specjalne stymulatory do zwalczania ostrych i przewlekłych dolegliwości bólowych…
Prąd impulsowy Traberta – Celem jego działania jest wprowadzenie mięśnia w drżenie, w następstwie którego dochodzi do rozluźnienia mięśnia. Prąd Traberta działa również przeciwbólowo i obniża aktywność układu współczulnego…
Prądy Kotza (tzw. rosyjska stymulacja) – Prądy Kotza są prądami średniej częstotliwości, modulowanymi do małej częstotliwości. Modulacja ta powstaje już w aparacie do elektroterapii, a nie jak w przypadku prądów interferencyjnych Nemeca w leczonych narządach chorego…
Elektrostymulacja – Polega na wykorzystaniu stałego prądu galwanicznego do pobudzania nerwów oraz uzyskiwania skurczów określonych grup mięśniowych w celu ich usprawniania…
Tonoliza – W warunkach naturalnych możemy poruszać kończynami dzięki naprzemiennemu działaniu mięśni antagonistycznych tzw. zginaczy i prostowników. Tonoliza polega na stymulowaniu przykurczonego mięśnia krótkim impulsem elektrycznym…
Jonoforeza – Jest to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek przy użyciu siły pola elektrycznego jonów działających leczniczo…
li SONOTERAPIA I FONOFOREZA
Sonoterapia – Sonoterapia to leczenia ultradźwiękami. Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności dla człowieka. W lecznictwie znajdują najczęściej zastosowanie ultradźwięki o częstotliwości fali 800, 1000 i 2400kHz…
Fonoforeza – Fonoforeza polega na wprowadzeniu przez skórę do tkanek określonego leku za pomocą ultradźwięków. W jonoforezie stosuje się na elektrody urządzenia generującego ultradźwięki żel zawierający substancje lecznicze…
li MAGNETOTERAPIA – Charakterystyczne dla pola magnetycznego jest przenikanie w przez całe ciało człowieka. Zastosowanie pola magnetycznego prowadzi do normalizacji elektrycznego potencjału spoczynkowego błony komórkowej i polepszenia dynamiki jonów…
li LASEROTERAPIA – Laser to urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła widzialnego, a także ultrafioletowego lub podczerwonego. Emisja promieniowania ma charakter wymuszony, dzięki czemu światło lasera ma wyjątkowo specyficzne właściwości…
li DIATERMIA KRÓTKOFALOWA – Diatermia to zabieg fizykoterapeutyczny, polegający na miejscowym przegrzewaniu tkanek silnym polem elektromagnetycznym. W diatermi terapeutycznej stosowanej w rehabilitacji stosuje się pola magnetyczne lub elektryczne o częstotliwości…
li ŚWIATŁOLECZNICTWO – W naszym ośrodku stosujemy leczenie światłem podczerwonym (IR). Jest to niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali w zakresie od 760 do 15 000nm. Zasadniczą zaletą promieniowania podczerwonego są jego właściwości termiczne…
li KRIOTERAPIA – Jest to zabieg polegający na zastosowaniu na zewnętrzną powierzchnię ciała temperatury poniżej – 100OC w czasie 2-3 minut w celu wywołania wykorzystania fizjologicznych reakcji na zimno…
li CIEPŁOLECZNICTWO (OKŁADY CIEPLNE) – Leczenie ciepłem polega na dostarczeniu energii cieplnej do ustroju z zewnątrz lub wewnątrz (patrz diatermia). Zewnętrznymi źródłami ciepła stosowanymi w naszym ośrodku są specjalne, higieniczne okłady parafinowe podgrzewane w specjalistycznych urządzeniach…